ถาม - ตอบ

x
คำถาม 
จำนวนการเปิด 
รายวิชา 002121 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิชานี้หน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไหม
สิทธิโชค ฉิมอำพันธ์ | 21/1/2565 0:53:56 |
ตอบแล้ว
308
wifi ติดหน้าห้องทำงานผม แต่ในห้องทำงานไม่มี หรือแทบไม่มีสัญญาณ -- เกิดจากอะไร แก้ไขได้ไหม
สมพล วงษ์สวัสดิ์ | 26/11/2564 10:29:48 |
ตอบแล้ว
294
จะใช้ WiFi มหาวิทยาลัยต้องเลือกตัวไหนมีหลายชื่อมากครับ
สมชาย ทรัพย์เยอะ | 16/3/2564 15:17:44 |
ตอบแล้ว
555