ถาม - ตอบ

x
คำถาม 
จำนวนการเปิด 
รายวิชา 002121 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิชานี้หน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไหม
สิทธิโชค ฉิมอำพันธ์ | 21/1/2565 0:53:56 |
ตอบแล้ว
171
wifi ติดหน้าห้องทำงานผม แต่ในห้องทำงานไม่มี หรือแทบไม่มีสัญญาณ -- เกิดจากอะไร แก้ไขได้ไหม
สมพล วงษ์สวัสดิ์ | 26/11/2564 10:29:48 |
ตอบแล้ว
182
ทำไมเว็บเพลงออน์ไลน์ วิดีโอ เข้าไม่ได้ หรือ App บนมือถือใช้งานไม่ได้
สมชาย ทรัพย์เยอะ | 16/3/2564 14:19:53 |
ตอบแล้ว
297
ทำไมบางครั้งไม่มีหน้า Log-In WiFi ให้ใส่ username & Password
สมชาย ทรัพย์เยอะ | 16/3/2564 15:19:53 |
ตอบแล้ว
298
จะใช้ WiFi มหาวิทยาลัยต้องเลือกตัวไหนมีหลายชื่อมากครับ
สมชาย ทรัพย์เยอะ | 16/3/2564 15:17:44 |
ตอบแล้ว
347
เชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จากภายนอก ได้อย่างไรบ้างครับ
สิรินภา บัวชุม | 8/3/2564 10:09:58 |
ตอบแล้ว
378