รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

มีอะไรใหม่ ใน Microsoft New TEAMS

 

          จากประกาศของ Microsoft มีกำหนดยกเลิกการให้บริการ Microsoft TEAMS Classic และได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้บริการ Microsoft New Teams แทน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป


          การ Update นี้ ได้มีการพัฒนา Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมดังนี้ (อ้างอิงจาก Introducing the new Microsoft Teams | Microsoft 365 Blog)
เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานได้หลายบัญชีโดยไม่ต้องลงชื่อออกและลงชื่อเข้าใช้ใหม่ หรือเข้าใช้หลาย web browser

สามารถสลับใช้งานบัญชีอื่นได้รวดเร็ว

เห็นการแจ้งเตือนของบัญชีอื่นปรากฏอยู่ข้างรูปโปรไฟล์ และสามารถสลับบัญชีได้ทันที


ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    365   15/1/2567 13:55:19

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
29 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 ก.พ. : 09:00 - 12:00 น. การปรับตัวใช้เครื่องมือ นวัตกรรม Artificial intelligence (AI) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน