การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด


หัวเรื่อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักห้องศูนย์ควบคุมและระบบภาพห้องเรียน 21/9/2564 9:15:04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ พร้อมปรับปรุงห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning Classroom ALC ) 21/9/2564 9:04:37
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus License) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/8/2564 13:29:41
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนผสมผสาน 15/6/2564 10:06:52
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อสิทธิ์ระบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ 15/6/2564 10:06:22
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการดิจิตอลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/4/2564 15:41:45
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (FortiGate) 8/4/2564 15:40:41
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา จำนวน 6 รายการ 8/4/2564 15:39:46
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อค่าสิทธิ์การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (รายปี) 8/4/2564 15:39:01
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (FortiGate)) 24/2/2564 16:31:20
Page 1 of 3 (28 items)Prev123Next