การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด


หัวเรื่อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 765 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/6/2565 8:54:05
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 487 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/6/2565 8:53:40
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิ์ระบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Online) 18/5/2565 15:43:32
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์ระบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Online) 18/5/2565 15:42:59
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิ์ระบบบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง 31/3/2565 9:22:17
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 550 เครื่อง 16/3/2565 13:49:26
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ประกอบอาคาร) 15/3/2565 9:59:18
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15/3/2565 9:52:04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อสิทธิ์ Adobe Creative Cloud รายปี 1000 License 15/3/2565 9:47:59
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักห้องศูนย์ควบคุมและระบบภาพห้องเรียน 21/9/2564 9:15:04
Page 1 of 4 (37 items)Prev1234Next