การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน